Cienījamie pircēji,

SIA DecoFly ir www.manaskrasas.lv interneta veikala īpašnieks un administrators.

Veicot pasūtījumu www.manaskrasas.lv interneta veikalā, Jūs piekrītat, ka esat iepazinies ar “Distances līgumu” un piekrītat šī līguma noteikumiem. Pēc pasūtījuma veikšanas Jūs esat noslēdzis ar SIA DecoFly līgumu, kas uzliek abpusējas saistības un pienākumus.

Distances līgums 

Interneta veikalā piedāvāto preču pārdevējs SIA DecoFly, vienotais reģistrācijas numurs 40203224645, juridiskā adrese: Puškina iela 10A, Lielvārde,  LV-5070.

Pārdevējs apņemas pārdot un piegādāt Pircējam Interneta veikalā izvietotās preces atbilstoši Pircēja pasūtījumam. 

Preces pasūtīšana un samaksas kārtība

Pircējs veic preču pasūtīšanu caur interneta veikalu, norādot pasūtamo preču veidu, daudzumu un piegādes veidu. Pircējam ir iespēja veikt samaksu par preci, lietojot interneta veikalā iestrādātos maksājuma rīkus vai apmaksājot pārdevēja sagatavoto un pircējam uz e-pastu nosūtīto pasūtījumam atbilstošo rēķinu. Rēķins tiek sagatavots elektroniski un ir derīgs bez paraksta.

Lai veiktu izmaiņas pasūtījumā pēc maksājuma par precēm veikšanas, pircējs sazinās ar pārdevēju, izmantojot e-pastu: [email protected]

Preces cena

Preces cena norādīta, ieskaitot pievienotās vērtības nodokli (21%). Preces cenā nav iekļautas preces piegādes izmaksas.

Piegādes izmaksas un kārtība 

Pārdevējs nodrošina preču piegādi, izmantojot citu uzņēmumu sniegtos piegādes pakalpojumus. Piegādes pakalpojuma sniedzēji un piegādes cenas norādītas Interneta veikala sadaļā Piegāde. Piegādes veidu izvēlas pircējs, veicot pasūtījumu Interneta veikalā. Piegādes izmaksas sedz pircējs. Pārdevējs apņemas nodot preci piegādes pakalpojumu sniedzējam 3 (trīs) darba dienu laikā pēc maksājuma par pasūtījumu saņemšanas. Preces piegādes noteikumus, kas nav minēti šajā Līgumā, tai skaitā, piegādes termiņus (pēc preces nodošanas piegādes pakalpojuma sniedzējam) nosaka attiecīgais piegādes pakalpojuma sniedzējs.

Atteikuma tiesības

Ja pircējs ir patērētājs (fiziskā persona, kas iegādājas Preci nolūkam, kurš nav saistīts ar tās saimniecisko vai profesionālo darbību), turpmāk - Patērētājs, tad spēkā stājas sekojoši noteikumi, kuri patērētājam paredz atteikuma tiesības, kā arī atteikuma radītās sekas.

Patērētājam ir tiesības 7 dienu laikā no Preces saņemšanas brīža atteikties no līguma, neminot iemeslu.

Lai izmantotu atteikuma tiesības, Patērētājs nosūta pārdevējam uz e-pastu brīvas formas rakstisku paziņojumu par vēlēšanos atteikties no Līguma, norādot patērētāja vārdu, uzvārdu, adresi, tālruni, e-pasta adresi, iegādāto preci un preces saņemšanas datumu .

Lai atteikuma tiesību termiņš būtu ievērots, pietiek, ja patērētājs savu paziņojumu par atteikuma tiesību izmantošanu nosūta pirms atteikuma tiesību termiņa beigām.

Preču atgriešana

Atteikuma tiesību izmantošanas gadījumā patērētāja pienākums bez nepamatotas kavēšanās, bet ne vēlāk kā 7 (septiņu) dienu laikā pēc atteikuma paziņojuma nosūtīšanas atdot preci pārdevējam, nosūtot vai nogādājot to pārdevēja juridiskajā adresē. Visus izdevumus, kas radīsies saistībā ar preces nosūtīšanu atpakaļ pārdevējam, sedz patērētājs. 

Ja Patērētājs izmanto atteikuma tiesības, pārdevējs atmaksā patērētājam par preci saņemtos maksājumus 5 (piecu) dienu laikā pēc preces atgriešanas pārdevēja juridiskajā adresē.

Latvijas Republikas Patērētāju tiesību aizsardzības likuma 12. panta vienpadsmitā daļa nosaka, ka "Patērētājs ir atbildīgs par preces vērtības samazināšanos, ja prece izmantota citā nolūkā, nevis preces rakstura, īpašību un darbības noskaidrošanai.".

Pārdevējs patur tiesības patērētājam atteikt izmantot atteikuma tiesības vai ieturēt kompensācijas maksu gadījumā, ja prece ir bojāta, izmantojot to citā nolūkā, nevis preces rakstura, īpašību un darbības noskaidrošanai vai lietošanas laikā nevērīgi izturoties pret preci. Kompensācijas maksas apmēru nosaka pārdevējs, nosūtot uz Patērētāja e-pastu (no kura pārdevējs saņēmis atteikuma paziņojums) informāciju par kompensācijas maksas ieturēšanu un tās apmēra noteikšanu. Kompensācijas maksa tiek ieturēta no maksājumiem par preci.

Datu apstrāde 

Ievadot nepieciešamo informāciju un noformējot pasūtījumu, pircējs apliecina, ka ir iepazinies un piekrīt, ka viņa sniegtie personas dati tiek apstrādāti, lai pārdevējs varētu pieņemt pircēja pasūtījumu un veikt preču piegādi saskaņā ar LR likumdošanas prasībām. Ievadot informāciju, pircējs piekrīt, ka tam uz norādīto e-pastu tiks izsūtīti paziņojumi, kas saistīti ar pircēja pasūtījuma apstrādi.

Citi noteikumi

Ja piekļūšana Interneta veikalam vai pasūtījuma veikšana Interneta veikalā nav iespējama vai ir traucēta tehnisku vai no pārdevēja neatkarīgu iemeslu dēļ, pārdevējs nav atbildīgs par jebkādiem pircēja vai trešo personu zaudējumiem.

Pārdevējs neatbild par sekām, ja pircēja datora vai monitora īpatnību dēļ pircēja datora monitorā redzamo Interneta veikalā izvietoto preču attēls pēc jebkādām pazīmēm atšķiras no preču izskata dabā.

Interneta veikalā izvietotās preces var nenozīmīgi atšķirties no to izskata dabā. Preces attēlam ir informatīvs raksturs, preces izskats un iepakojums var mainīties no pārdevēja neatkarīgu iemeslu dēļ.

Informācija Interneta veikalā izvietoto Preču aprakstā ir vispārīga, tāpēc iespējams, ka nav minēta visa Preci raksturojošā informācija. Ja pēc iepazīšanās ar Preces aprakstu Jums vēl ir kādas neskaidrības par Preci, lūgums sazināties ar mums pa e-pastu: [email protected]

Lai precizētu vai konkretizētu jautājumus par Preces pasūtīšanu, lūdzam sazināties ar mums pa e-pastu: [email protected].


Salidzini.lv logotips Salīdzini cenas Latvijas interneta veikalos